Hírek     Farm     Galéria      Rólunk      Juhaink      Terelés      Kiképzés      Panzió      Kapcsolat     Forum
   
  Terelés
   
  Terelés elmélet - Terelés parancsai - Terelőversenyek elemei
   
 

ALAPFOGALMAK:


Terelő ösztön:
Alapja sokak szerint a vadász ösztön. A terelő ösztön azonban sokkal több puszta vadász ösztönnél és sok olyan viselkedési formát foglal magában, ami által a border collie olyan hatékonyan dolgozik (gyűjtő/felvevő magatartás, nézés, balanszolás, kerülés, stb.).
Az ösztön több megjelenési formája kezdetben nem nyilvánvaló és csak a kutya tanításával és a juhok különböző szituációkban történő gondos megfigyelésével értékelhető.
(A terelő ösztön próbák csupán a vadász jellegű ösztönt tesztelik, nem valós mércéi a terelő képességnek vagy tehetségnek.!)

Terelő képesség:
Egy border collie akkor válik képessé a terelésre, amikor ösztöne különböző megnyilvánulásait tudatosan alkalmazza bizonyos feladatok elvégzésére. Ehhez képesnek kell lennie leckéket venni a kiképzőjétől és a juhoktól egyartánt.
Az ösztön különböző helyzetekben való tudatos alkalmazásának eredményeként nő a távolság melyről a kutya dolgozik, a nézés mennyisége és minősége, valamint a munka intenzitása. Ezen kívül a munkáért való lelkesedés, az erős megfelelni akarás, a végtelen energia és a bátorság azok a jellemvonások, melyek terelő képességként jelennek meg a border collieban.

Terelő tehetség:
Egy tehetséges border collie jellemzői: precíz balansz, megfelelő mennyiségű és minőségű szem használat, természetes lapuló mozgás, természetes square flank (szögletes kerülés) és távolságtartás a juhoktól. A kutya képes nagy távolságban, önállóan dolgozni, gondolkozni és helyes döntéseket hozni. Tudatosan hatalmat gyakorol a juhok fölött, megvan az ereje és tudása, hogy egy kellemetlenkedő juhot is kezelni tudjon. A tehetséges kutya gyorsan tanul a tapasztalatokból és könnyen uralja a nehéz helyzeteket. Tehetségtelen kutyát nagyon nehéz terelésre tanítani. Hiába van rengeteg ösztöne, hogyha hiányzik belőle a képesség vagy a tehetség.

Gyűjtés:
A bc ösztönös munkasítlusa, mely 3 részből áll.

Kifutás:
A kutya olyan íven fut, hogy az adott területen szétszóródott juhokat maradéktalanul össze tudja gyűjteni.

Felvétel:
A kutya kapcsolatot teremt a juhokkal és a megfelelő irányba indítja el őket (általában a felvezető felé).

Behozás:
A kutya a juhokat a lehető legrövidebb úton a felvezetőhöz tereli.

Hajtás:
A juhok kontrollált mozgatása bármely más irányba, mint közvetlenül a felvezető felé.

Utánahozás:
Két értelmezése van. Az egyik, amikor a kutya a felvezető után viszi a juhokat egyben tartva őket. A másik, amikor a behozás során a kutya U alakban mozog a juhok mögött, hogy az egyensúlyt fenntartsa.

Kerülés:
A kutyának a juhok körül ívben való mozgása a precíz mozgatás érdekében. 3 fajtája:

Szögletes kerülés:
Tipikus értelemben 90 fokos elfordulás attól a vonaltól, melyen a kutya addig haladt vagy állt. Amikor a kutya szögletesen lefordul a juhokról távolabb kerül ezzel lazítva a kontrollt. A kerülés végén a kutya a megfelelő helyen ismét befordul a juhok felé és erősebb kontrollt helyez rájuk, ezzel a megfelelő irányba mozdítva el őket.

Belső kerülés:
A kutyának a nyáj és a felvezető közé kell mennie, hogy a juhokat a felvezetőtől elhajtsa vagy a juhok mozgási irányát megváltoztassa.

Szoros kerülés:
Nem kívánatos mozgásforma. A border collie a juhok fejére koncentrál, a fej „beállításával” befolyásolja, hogy merre néznek, ezáltal mozgatva őket a helyes irányba. A juhok látóterében történő éles, farra vagy vállra koncentrált mozdulatok nyugtalanítják, így a kívánttól eltérő irányba mozdítják el őket.

Lefedés:
A kutya elég nagy ívben kerül ahhoz, hogy az adott területen szétszóródott összes juhot be tudja gyűjteni, vagyis mozgásával lefedi az egész területet.

Kapcsolat:
A kutya munkája során folyamatosan kapcsolatot tart fent a juhokkal, vagyis olyan pozícióban van, hogy a juhok mozgására azonnal reagálni tudjon és azokra bármikor hatással lehessen. Másik oldalról nézve a juhok észlelték és elfogadták a kutya jelenlétét.

Fejbeállítás:
„A farok majd követi a fejet.” A kutya a juhok fejének állását befolyásolja a megfelelő irányba történő mozgatás érdekében.

Egyensúly:
A juhok bizonyos vonalon vagy ponton tartásának képessége.

Egyensúlyi pont:
Az a pont, ahol a kutyának lennie kell ahhoz, hogy a juhokat egyenesen a felvezető felé tudja mozgatni. Ez a pont a juhok mozgásával folyamatosan változik.

Elhajtó egyensúly:
Egy képzett kutya megtanulja fenntartani az egyensúlyt akkor is ha a juhokat nem közvetlenül a felvezető felé, hanem egy más, a felvezető által kijelölt irányba hajtja.

Szemhasználat:
A border collie nézése segítségével terel. A szem használatának mennyisége és minősége nagyon erős kapcsolatban van egy border collie egyéni munkastílusával és képességeivel.

 

Nyomás:
Két fajtája a területből adódó (pl. a terület bizonyos részére a juhok akarnak, vagy épp nem akarnak menni), illetve a kutyára nehezedő nyomás (pl. bizonyos szituációban még bizonytalan, szűk helyen még tart a juhoktól, nyomást érez a felvezetőtől, stb.).